Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

Be a buddy,not a bully!

Με κεντρικό σύνθημα το "Να είσαι το φιλαράκι και οχι ο νταης!", οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α' , Β', Γ' και ΣΤ' τάξεων του σχολείου μας  συμμετείχαν στην δημιουργία αφισών στο μάθημα των Αγγλικών.Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι τρόποι αναγνώρισης,πρόληψης, αποτροπής, και αντιμετώπισης  του φαινομένου του bullying. Τα παιδιά κατέληξαν σε πρακτικές συμβουλές αντίδρασης σε κάποιο πιθανό περιστατικό και ενδυναμώθηκαν ως προς τον τρόπο διαχείρισης του.